Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - nieczynny
wtorek - 8.00-15.30
środa - 10.00-18.00
czwartek - 8.00-15.30
piątek - 10.00-18.00
sobota -  8.00-15.30
niedziela - 8.00-14.00

dziekanat@ws.cosinus.pl

Tel. 42 636-33-66

REKTOR
dr Beata Piotrowska
Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
dr Iwona Sobczyk

Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

KANCLERZ
mgr Anna Wojtaszek

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kanclerz@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Administracja IV semestr
2017-03-21

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1/02/2017 z dnia 26 lutego 2017 r. studenci IV semestru będą zobowiązani do dokonania wyboru specjalności w dniach 25-26.03.2017 roku.

Deklaracje wyboru znajdują się w Dziekanacie.

Studenci, którzy nie dokonają specjalności w ww. dniach zostaną skierowani na specjalność wskazaną decyzją Dziekana.

Studenci
2017-03-12

Uprzejmie informujemy, iż można przedłużać ważność legitymacji studenckiej na semestr letni 2016/2017. 
Prosimy wszystkich studentów o przekazanie swojej legitymacji staroście roku w celu jej przedłużenia.

Uwaga Studenci!
2016-10-01

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, prosi aby zapytania i wnioski do Rady Studentów, kierować na adres e-mail: samorzad@ws.cosinus.pl

Rekrutacja trwa!

Trwa nabór na studia - kierunek administracja, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, administracja finansów publicznych, administracja samorządowa, praca i zabezpieczenia społeczne, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawo i administracja dla przedsiębiorców – studia Łódź.

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.